Докато се движим към напълно автономни превозно средства, ние започваме да разбираме, че единствената скъпа кола на пътя е тази, която може да комуникира с други коли и обекти от нашето обкръжение.
Тъй като ние от SISAS разработваме системи за временна пътна сигнализация и системи за постоянна пътна сигнализация, както и системи за пътна безопасност, решихме да Ви запознаем с ползите и рисковете на една футуристична система за пътна безопасност, която не след дълго може да навлезе в нашия живот.
Технологията V2V ще събере автомобилните производители и телекомуникационните компании, за да има непрекъсната комуникация между превозните средства.

v2v системи пътна сигнализация sisasbg
Свързаността V2V е система, която обменя информация между превозните средства и други обекти на пътя в реално време. Тази информация предоставя предупреждения на водача и останалите свързани превозни средства.
Вместо системите в колите да работят индивидуално, всяка кола ще може да предава информация до близките превозни средства, за да повиши ефективността и безопасността на пътищата.
Крайната цел на V2V технологията е да се предотвратят автомобилни катастрофи, преди да са настъпили.
Идеята е, че ако системите, избягващи сблъсъци (collision avoidance systems) могат да комуникират между превозните средства, тогава всяка кола на пътя ще е в по-голяма безопасност.

Ползи на свързаността между автомобилите:

Технологията на свързаност предоставя подобрения в безжичната комуникация между автомобили, инфраструктура и други преносими устройства. Други ползи, които предлага са:

• Намалени разходи за профилактика и собственост
• По-висока ефективност при избора на път или паркинг, на база капацитета му. Системата вече знае колко превозни средства се движат по този път и ако има вероятност да попаднете в задръстване, тя Ви пренасочва.

Има много допълнителни ползи на свързаността и автономността на автомобилите, но истинската мисия на тази система е елиминиране на всички катастрофи.
Ползите от по-безопасни, по-надеждни, предвидими и по-бързи технологии е в това, че те дават възможност да се направят повече животоспасяващи системи.
Също като еволюцията на смартфоните, постоянната иновация при автономните превозни средства ще зависи от ефективността на комуникацията между превозните средства и други пътни структури.

Сред най-важните приложения на комуникацията между превозните средства са:

• Информация за трафика в реално време.
• Автомобилите сами следят и сменят лентите по магистралите.
• Предупреждава водачите, ако излизат от своята лента.
• Принудително забавяне, ако водача се приближи прекалено много до колите наоколо.

Единствения начин да се постигне тази система е да се достигне едно ниво на иновации, гарантиращо безпрепятствена комуникация между превозните средства. Без тази комуникация, ние така и няма да видим тази мечта, наречена самоуправляващи се автомобили на публичните пътища.

Рискове на свързаността между автомобилите:

Бъдещето на нашите пътища и развитието на бъдещите коли разчита много на V2V комуникационни системи. Тези системи ще позволят на превозните средства да контактуват помежду си, като по този начин всяко превозно средство ще се движи като част от определена група.

Въпреки това, докато свързаността предоставя уникални възможности за безопасност и комуникация, също така създава и потенциални заплахи за сигурността.

V2V системите ще изискват много силна защита, която да осигури непрекъсната комуникация, както и защита от промяна на информацията от трети лица. Бедата, която може да се нанесе, ако се пробие сигурността на система, отговаряща за движещи се превозни средства, може да е толкова мащабна, колкото пробив в електропреносната мрежа.

Не само, че системите трябва да са изключително сложни за всяко превозно средство, но и тези системи трябва да работят с над 350 милиона потребители.

Можем да погледнем други подобни комуникационни мрежи, когато става въпрос за мащаб и сигурност. Финансовите институции използват различни мрежи, за да завършат онлайн преводите си. Въпреки това, разликата при V2V системата е нужната от защита на личните данни.
V2V трябва да разделя някои от своите функционалности, за да предотврати идентифициране на точно определен шофьор или кола от трети лица.

Тъй като системата разчита на индивидуална информация, за да комуникира с групата, системата трябва да позволи всяко превозно средство да предава информация, която е уникална за самото него.

Въпреки това личната информация на шофьора също трябва да е защитена, затова системата трябва да добави допълнителен слой сигурност, който да гарантира анонимността на водача.
Видяхте ползите и рисковете на тази система, за Вас остава да ги претеглите и да прецените заслужава ли си или не. Ние смятаме, че ако тази система бъде адекватно реализирана, катастрофите и задръстванията по пътищата ще намалят драстично, което е целта все пак.