Двойна светодиодна сигнализация с оптика Ф 100 мм

Синхронно мигаща сигнализация/Последователно мигаща сигнализация

Описание:
Може да бъде поставена на всякакъв тип повърхност, неподвижна или мобилна основа с помощта на 3 обикновени фиксиращи винта. Използва се главно за сигнализиране на важни ситуации или за сигнализиране наличието на работни зони.

Предимства:
Устройството гарантира висока яркост, намалена дебелина и размери. Лесно за монтаж и демонтаж на различни основи. Наличието на 32 светодиода гарантира максимална ефективност.

flashing-light-double-led-optic-diameter-100-mm1

flashing-light-double-led-optic-diameter-100-mm-table1

flashing-light-double-led-optic-diameter-100-mm2

flashing-light-double-led-optic-diameter-100-mm3

Код Описание
201900122 Двойна светодиодна сигнализация с оптика Ф 100 мм – мигаща синхронно
201900125 Двойна светодиодна сигнализация с оптика Ф 100 мм – мигаща последователно

led-optics-flashing-modes1

led-optics-flashing-modes2

led-optics-flashing-modes3

led-optics-flashing-modes4