Пътен парапет

(110 x 200 см)

road-barrier-110x200-cm1

road-barrier-110x200-cm2

Описание:
Използва се за указване и ограничаване на работни зони, пешеходни пътеки, както и по време на събития от различен характер.

Описание:
Подвижна и регулируема бариера с опорни крака, които гарантират стабилност при поставяне на земята и са снабдени с краища против приплъзване. Благодарение на страничните скоби е възможно свързването на няколко бариери едновременно. Червено-белият светлоотразителен панел гарантира високо ниво на видимост през нощта.

road-barrier-110x200-cm-table1

road-barrier-110x200-cm3

road-barrier-110x200-cm4

road-barrier-110x200-cm5

Код Описание
909040017 нормален опорен крак
909040025 плосък крак
909040030 червено-бял панел 20 х 150 см със светлоотразителен Инженерен клас
Код Описание Палет
909040036 Пътен парапет 110 х 200 см с нормални опорни крака 30 броя
909040040 Пътен парапет 110х200 см с червено-бял светлоотразителен панел клас Инженерен клас и нормални опорни крака 30 броя