Комуникационни системи V2V – автомобилите „разговарят“

Тъй като се стремим към напълно автономни превозни средства, започваме да разбираме, че единствената скъпа кола на пътя е тази, която може да комуникира с други заобикалящи я коли и предмети. Това технологично движение ще доведе до тясна връзка между производителите на автомобили и телекомуникационните компании. Ние от SISAS BG се стремим да повишим пътната безопасност [...]