Ползи и рискове на V2V системите

Докато се движим към напълно автономни превозно средства, ние започваме да разбираме, че единствената скъпа кола на пътя е тази, която може да комуникира с други коли и обекти от нашето обкръжение. Тъй като ние от SISAS разработваме системи за временна пътна сигнализация и системи за постоянна пътна сигнализация, както и системи за пътна безопасност, решихме [...]