Създадохме това упътване, в което ще откриете подробни инструкции и ръководство за употреба на нашите продукти. Целта му е Вие, нашите клиенти, да сте максимално информирани относно условията за работа с продуктите ни.

Вашата добра осведоменост е от особена важност за нас. Ето защо Ви препоръчваме да обърнете специално внимание на трите символа, целта на които е да акцентират върху значимостта на продуктите. Молим Ви да четете внимателно инструкциите и да ги спазвате точно и съзнателно.

1. sem QM3RDC Manual rev A2  download-pdf-button

В упътването ще откриете инструкциите за работа с Подвижна Светофарна уредба и по-конкретно разделите за:

 • Нейните технически характеристики
 • Управляващата й централа
 • Режимът й на работа (безжичен и кабелен)
 • Контрол и конфигурации, включващи основни и времеви настройки + управление на дисплея и централата
 • Пускането и употребата й (безжичен и жичен режим)
 • Изключването на светофарните колички и нейното спиране
 • Информация за мигащата Жълта светлина
 • Смяната на батерията
 • Гаранция
 • Тест
 • Информация за резервни части