Пътните инциденти отнемат живота на около 3 хиляди човека всеки ден. Основните причини за тях са употребата на алкохол и наркотици, шофирането с несъобразена скорост, неправоспособните водачи.


Пътни инциденти по света - пътна сигнализация от SisasbgТе са на 11-то място сред причините за смърт в развитите страни. На най-висок риск са изложени децата и младите хора между 5 и 24 години.

Над 90% от загиналите в пътни инциденти са от ниско или средно развити държави, в които пътните превозни средства съставят по-малко от половината в световен мащаб. Това говори за един неоспорим факт: значението на превенцията, която развитите страни прилагат по отношение минимизирането на пътните инциденти. Това се случва чрез съвкупност от правила и мерки, които резултират в крайно намаляване на случаите с фатален край на пътя.

Сред държавите с най-малко пътни инциденти в света са Швеция, Великобритания, Швейцария, Холандия, Дания. И петте страни са с отлично развита икономика. Съответно, средствата, които влагат в пътната мрежа, поддръжката на шосетата, адекватната пътна сигнализация са на много високо ниво.

Законодателството на тези държави по отношение на нарушителите на пътя е изключително строго.

Спазването му се следи отблизо, а наказанията се прилагат в кратки срокове. Събираемостта на глобите пък, е много висока, тъй като размерът на санкцията расте с времето и в определен момент при неизплащане от страна на нарушителя, директно се запорира от приходите му.

Половината от загиналите по пътищата са велосипедисти, мотористи или пешеходци. Именно затова тези три категории пътни ползватели се категоризират като уязвими. От съществено значение е пътна организация с цел гарантиране на тяхната максимална безопасност и защитеност.

33% от страните в света имат активна политика по отношение насърчаване на алтернативния транспорт. Тук се включват велоалеите и стоянки, възможността да наемеш колело, здравите удобни тротоари и пешеходни алеи и т.н.

В редица държави по света пешеходната пътека и велоалеите са екзотики, които не срещаш често. Отговорност за решаване на този проблем носят управленските органи на съответните държави. Наложително е имплементирането на съответно законодателство, което да задължи общините и пътните агенции да осигурят безопасността на уязвимите групи, чрез прилагане на пакети мерки.

Държави с минимум пътни инциденти

В държавите – първенци по пътна безопасност, общественият транспорт е на изключително високо ниво. Той е добре организиран, бърз, движи се съобразно строги графици и е щадящ за околната среда. Обратно – в не толкова добре развитите държави общественият транспорт е далеч от удобен, адекватен, поддържан и еко. Шофьорите понякога управляват превозните средства след употреба на забранени вещества или пък карат с превишена скорост в опит да настигнат графика си. В Африка често обществените превозни средства се претоварват.

Жителите на добре развитите държави могат да си позволят последно поколение, нови автомобили. Те пък, са изпълнени в съответствие с различни нови системи, които са в помощ на водача при екстремни условия. Вярно е, че от основно значение е „задкормилното“ устройство – т.е. водачът, но не по-малко важен е автомобилът – неговата изправност, адекватни за сезона гуми с добър грайфер, дори работещите чистачки и наличието на аптечка и триъгълник.

В текущо развиващите се страни, законите регулиращи какви автомобили могат да се движат по пътищата, са меки. Те позволяват движението на много стари коли и упражняват недостатъчен контрол върху изправността на превозните средства. Затягането към изискванията към автомобилите, които имат право да се движат на територията на дадена държава, би резултирало в намаляване броя им и подновяване на част от автопарка. Това пък, ще доведе до неминуем спад в инцидентите.

Пътна сигнализация в България

У нас, както и по цял свят, е наложително да вземем мерки по отношение минимизиране на пътните инциденти и подобряване на пътна сигнализация. Сред тях са:
1. Поддръжка отлично качество на пътищата; адекватен брой ленти
2. Адекватни законови мерки срещу нарушителите на пътя и ефективното им прилагане
3. Ефективен обществен транспорт като алтернатива на личния автомобил
4. Подобрени условия за пешеходци, велосипедисти
5. Завишени изисквания към типа автомобили, които имат право да се движат на територията на държавата; контрол на състоянието на автомобилите
6. Задължителна употреба на средства за безопасност – колани в автомобила, детски седалки, каски за велосипедистите и мотористите; контрол
7. Отлична пътна сигнализация в помощ на водачите – изработват се от фирми на световно ниво като родната Сисас БГ АД – партньор на Sisas Segnaletica и част от Sisas Grup, отговорна за пътната сигнализация в Италия от 1990г. насам.
8. Надеждна и качествена сигнализация при извънредни ситуации – обърнати автомобили, свлачища, ремонти и други;
9. Разполагане на допълнителна пътна сигнализация, обвързана с посочване на разрешената скорост и допълнителни указания в помощ на водачите

През ноември 2015г. Бразилия беше домакин на конференция, свързана с безопасността на пътя в световен мащаб, на която присъстват правителствени делегати от цял цвят. В този смисъл е и Резолюция A/70/L.44 на ООН, свързана с подобряване глобалната сигурност на пътя. Подкрепена е от 55 правителства и цели намаляване на жертвите на пътя в световен мащаб и осигуряване на достъп до сигурни устойчиви транспортни системи. Крайният срок, заложен в резолюцията, е 2030г.

Последно, след първенците в пътната безопасност Швеция, Великобритания, Швейцария, Холандия, Дания , нека споменем и тези, с най- висока честота на инцидентите – Доминикана, Тайланд, Венецуела и Иран, следвани плътно от Нигерия, Южна Африка и Ирак.