Мониторинг на трафика намира приложение в проследяването на пътния трафик, както в еднопосочна, така и в двупосочни пътища. Генерира статистически файлове с данни: дата, скорост и брой на превозните средства.

Предимства:

  • Компактна система
  • Лесна за монтаж
  • Ниска консумация – без презареждане до 9 дни