Сензорите засичат превозни средства от големи разстояния. Нашите радарни системи имат две функции – да проследяват и отчитат, като трафик броячи и дисплеи за ограничаване на скоростта.

Предимства:

  • Икономично приложение
  • Обхват от 1-255 км.
  • Потребителско конфигуриране