Сигнална лампа „Пешеходец“

Описание:
Светодиодни оптики с висока видимост за предупредителна сигнализация на пешеходни пътеки. Устройството има за цел да предупреди шофьора да намали, поради присъствие на пешеходец на пешеходната пътека.

Предимства:
Лесни за монтиране на знак (без корпус) и на стълб (с корпус), светодиодните оптики гарантират висока яркост и ниска консумация. Препоръчваме да се използват с продукти, имащи отношение към безопасността на пешеходната пътека (вижте стр. 15 за графична скица на свързаните продукти).

pedestrain-light-with-and-without-case1

pedestrain-light-with-and-without-case2

pedestrain-light-with-and-without-case-table1

pedestrain-light-with-and-without-case3

pedestrain-light-with-and-without-case4

signalna-lampa-peshehodets

Сигнална лампа „Пешеходец“ (Видео клип)

Код Описание
201900311 Сигнална лампа „Пешеходец“ с корпус
201900252 Сигнална лампа „Пешеходец“ без корпус