Подвижните светофарни уредби намират приложение в работните зони, като отброяват и секундите до смяна на цвета за потегляне или спиране на автомобила.

 

Тук ще намерите:

Мултифункционален контролен панел

Светодиодна подвижна светофарна уредба с брояч

Светодиодна подвижна светофарна уредба

Предимства:

Дисплей с висока яркост

Без допълнителни свързвания с кабел

Високо ниво на видимост и ниска консумация

Практична употреба