Захранващите устройства гарантират функционирането на светещите елементи в работни зони, както и други пътни зони.

 

Тук ще намерите:

  • Фотоволтаичен комплект 110W
  • Фотоволтаичен комплект 50W
  • Фотоволтаичен комплект 20W
  • Батерия 6V 45 Ah
  • Батерия 6V 25 Ah
  • Батерия 6V 7 Ah

Предимства:

  • Щади околната среда
  • Без допълнителни свързвания с кабел
  • Може да се използва навсякъде при наличие на слънчева светлина