Преградата New Jersey, оградната мрежа и PVC колчетата намират употреба за фиксиране на стойка на земята, ограничаване на работни зони и означаване на опасни зони.

Тук ще намерите:

  • Оранжева торба с пясък
  • PVC колчета
  • Оранжева ограда
  • Етажни модулни елементи “New Jersey”

Предимства:

  • Бърз монтаж
  • Лесна за ползване
  • Гарантирана стабилност
  • Устойчиви на атмосферни налягания