Двойна светодиодна сигнализация с оптики Ф 200 мм

Синхронно мигаща сигнализация/Последователно мигаща сигнализация

Описание:
Може да бъде поставена на всякакъв вид повърхност, неподвижна или мобилна основа с помощта на 3 обикновени фиксиращи винта. Използва се главно за сигнализиране на важни ситуации или за сигнализиране на наличието на работни зони.

Предимства:
Устройството гарантира висока яркост, намалена дебелина и размери. Лесно за монтаж и демонтаж на различни основи. Наличието на 120 светодиода гарантира максимална ефективност.

flashing-light-double-led-optics-diameter-200-mm1

flashing-light-double-led-optics-diameter-200-mm-table1

flashing-light-double-led-optics-diameter-200-mm2

dvojna-svetodiodna-signalizatsiya-s-optiki-f-200-mm

Код Описание
201900123 двойна светодиодна сигнализация с оптики Ф 200 мм, мигаща синхронно
201900126 двойна светодиодна сигнализация с оптики Ф 200 мм, мигаща последователно

led-optics-flashing-modes1

led-optics-flashing-modes2

led-optics-flashing-modes3

led-optics-flashing-modes4