Двойна светодиодна сигнализация с оптики Ф 300 мм. Двойнa сигнална лампа 340 мм

(Синхронно мигаща)

flashing-light-double-led-optics-diameter-300-and-diameter-340-mm-synchronous1

flashing-light-double-led-optics-diameter-300-and-diameter-340-mm-synchronous2

Описание:
Може да бъде поставена на всякакъв вид повърхност, неподвижна или мобилна основа с помощта на 4 обикновени фиксиращи винта. Използва се главно за сигнализиране на важни ситуации или за сигнализиране наличието на работни зони, като се прикачва за стълбове чрез корпуса.

Предимства:
Устройството гарантира висока яркост, намалена дебелина и размери без корпуса. Лесно за монтаж и демонтаж на различни основи. Наличието на 232 светодиода гарантира максимална ефективност.

flashing-light-double-led-optics-diameter-300-and-diameter-340-mm-synchronous-table1

dvojna-svetodiodna-signalizatsiya-s-optiki-f-300-mm-dvojna-signalna-lampa-340-mm-sinhronno-migashha

Код Описание
201900124 Двойна светодиодна сигнализация с оптики Ф 300 мм – синхронно мигаща
201900133 Двойна сигнална лампа 340 мм – синхронно мигаща

led-optics-flashing-modes1

led-optics-flashing-modes2

led-optics-flashing-modes3

led-optics-flashing-modes4

[/fusion_text]